Feliks Topolski, Henryk Gotlib i Ralph Sallon jako autorzy ilustracji w dwutygodniku „Free Europe” w latach 1939–1945: wstęp do badań

Beata Langer

Abstrakt


Artykuł zawiera charakterystykę i zestawienie statystyczne materiału ilustracyjnego autorstwa F. Topolskiego, H. Gotliba, R. Sallona zamieszczonego w polskim, anglojęzycznym dwutygodniku politycznym „Free Europe” redagowanym przez Kazimierza Smogorzewskiego i wydawanym w Londynie w latach 1939–1945.


Słowa kluczowe


Kazimierz Smogorzewski (1896–1992); Feliks Topolski (1907–1989); Henryk Gotlib (1890–1966); Ralph Sallon (1899–1999); „Free Europe” 1939–1945; emigracja polska w Wielkiej Brytanii 1939–1945; polskie czasopisma anglojęzyczne w Wielkiej Brytanii 1939–1945

Bibliografia


Chwastyk-Kowalczyk J., Londyński „Dziennik Polski” 1940–1943, Kielce 2005.

Chwastyk-Kowalczyk J., Świat bez granic… „Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy” [R.] 2010, t. 2, s. 221–244.

Franz W., Wstępne badania nad szatą graficzną gazety, „Zeszyty Prasoznawcze” 1963, nr 1–2, s. 44–45.

Frenkiel S., Henryk Gotlib, „Wiadomości” 1969, nr 10, s. 3.

[Jarowiecki J., Myśliński J., Notkowski J.], Prasa polska w latach 1939–1945, Warszawa 1980, s. 150.

Habielski R., Polski Londyn, Wrocław 2000.

Habielski R., Życie społeczne i kulturalne emigracji, Warszawa 1999.

Kilian J., Feliks Topolski — kronikarz XX wieku, [w:] Między Polską a światem. Kultura emigracyjna po 1939 roku, red. M. Fik, Warszawa 1992, s. 182.

Kowalik J., Bibliografia czasopism polskich wydanych poza granicami kraju od wrzesnia 1939 roku, t. 1, AJ, Lublin 1976.

Kowalik J., Czasopiśmiennictwo, [w:] Literatura polska na obczyźnie 1940–1960, red. T. Terlecki, t. 2, Londyn 1965.

Leitgeber W., W kwaterze prasowej. Dziennik z lat wojny 1939–1945. Od Coëtquidan do „Rubensa”, London 1972, s. 347.

Lewandowska S., Prasa polskiej emigracji wojennej 1939–1945, Warszawa 1993, s. 313.

Literatura polska na obczyźnie 1940–1960, red. T. Terlecki, t. 1–2, Londyn 1964–1965.

Łukasiewicz S., Trzecia Europa. Polska myśl federalistyczna w Stanach Zjednoczonych 1940–1971, Warszawa – Lublin 2010, s. 49.

Malinowski J., Malarstwo i rzeźba Żydów Polskich w XIX i XX wieku, Warszawa 2000, s. 349.

Pepliński W., Kontrowersje wokół koncepcji organziacji polskiej akcji propagandowej w Wielkiej Brytanii na początku II wojny światowej, „Teki Historyczne” [R.] 1994–1995, t. 26, s. 252.

Rojek P., Teoria Strefy Środkowej. Kazimierz Smogorzewski i aktualność polskiego federalizmu, „Pressje” 2012, teka 30/31, s. 56–57.

Sikorski T., Karykatura polityczna jako źródło do badań nad historią Drugiej Rzeczypospolitej. Postulaty badawcze, „Historia i Polityka” 2009, nr 1, s. 63–81.

Smogorzewski K., Myśli o integracji Europy Środkowo-Wschodniej 1939–1944, oprac. J. Smogorzewska, P. Latawski, Warszawa 2001, s. 50.

Sokoop E. M., , Pisane na kolanie. Pamiętnik bez patosu, Warszawa 1997, s. 54.

Supruniuk M., O prasie polskiej emigracji wojennej. Na marginesie pracy Stanisławy Lewandowskiej: Prasa polskiej emigracji wojennej 1939–1945, „Zeszyty Historyczne” 1993, z. 106, s. 139–158.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Licencja Creative Commons

Artykuły zawarte w RHPP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

Rocz. Hist. Prasy Pol. = ISSN 1509-1074 (print), ISSN 2084-8552 (online)