Edmund Libański i jego lwowskie czasopismo „Przemysłowiec” (1903–1910)

Agnieszka J. Cieślikowa

Abstrakt


Artykuł przybliża postać Edmunda Libańskiego, przedsiębiorcy kinowego, autora i tłumacza sztuk teatralnych, konstruktora lotniczego oraz jego działalność jako popularyzatora nauki. Mało znaną częścią aktywności Edmunda Libańskiego jest wydawanie opisanego w artykule czasopisma „Przemysłowiec” we Lwowie (1903–1911).


Słowa kluczowe


Lwów; prasa lwowska; „Przemysłowiec”; Edmund Libański; popularyzacja osiągnięć nauki i techniki

Bibliografia


Dla Ciebie Polsko! Adam Mścisław Libański, „Panteon Polski” 1927, nr 33, s. 10–11.

Gierszewska B., Edmund Libański (1862–1928) — działacz społeczny i popularyzator nowoczesności we Lwowie, [w:] Znani i nieznani międzywojennego Lwowa, red. M. Przeniosło, L. Michalska-Bracha, Kielce 2007.

Gierszewska B., Inżynier Edmund Libański — popularyzator nauki i techniki we Lwowie w początkach XX wieku, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2004, z. 2, s. 53–68.

Gierszewska B., Kino i film we Lwowie do 1939 r., Kielce 2006.

Gierszewska B., Libański Edmund, [w:] Słownik Biograficzny Techników Polskich, tom 18, Warszawa 2007, s. 86–88.

Księga Pamiątkowa: Polskie Towarzystwo Politechniczne we Lwowie 1877–1927, Lwów 1927.

Kucharzewski F. Piśmiennictwo techniczne polskie, cz. II, „Przegląd Techniczny” 1911, nr 14 s. 180.

Lewicki K., Libański Edmund [w:] Polski Słownik Biograficzny, Wrocław–Warszawa–Kraków 1972, T. XVII s. 273–274.

Libański E., Co to jest Uniwersytet Ludowy, Lwów 1899.

Libański E., Die telekinetischen Erscheinungen im Lichte der modernen Atomtheorie, „Psychische Studien” LI:1924.

Libański E., Emigranci letni, „Gazeta Częstochowska” 1910, nr 6 s. 1.

Libański E., Mierzenie natężeń mostów żelaznych, „Czasopismo Techniczne” 1892, nr 8;

Libański E., Postępy żeglugi, tamże, „Czasopismo Techniczne” 1897, nr 13.

Libański E., Sprawa różdżki czarodziejskiej, Lwów 1922.

Libański E., Technika wobec kwestyj społecznych, odczyt wygłoszony na Zjeździe Techników Polskich, Lwów 1894.

Libański E., W katordze: jeden akt martyrologii, Lwów 1904.

Libański E., W małżeńskiej klatce: komedya w 3 aktach, Lwów 1906.

Lubczyńska A., Popularyzacja wiedzy na łamach niektórych kalendarzy dla ludu wydawanych w Krakowie na przełomie XIX i XX wieku, „Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy” 2012, t. 4/15, z. 1, s. 52.

Maliszewski T., Dziewięćdziesięciolecie powstania uniwersytetu ludowego w Dalkach, „Biuletyn Historii Wychowania” 2011, nr 27.

Narodziny awiatyki polskiej, „Świat” 1909, nr 52 s. 12–13.

Pierwszy Radioklub we Lwowie, „Kurier Lwowski” 1925, nr 3, s. 5.

Rocznik oficerski 1923, Warszawa 1923.

Strzał obłąkanej do inżyniera Libańskiego, „Słowo Polskie” 1902, nr 262, s. 1.

Uniwersytet ludowy im. Adama Mickiewicza w Galicji, „Głos” 1900, s. 10–11.

Wiater P., Pierwsze polskie wydanie „Tkaczy” Gerharta Hauptmanna, http://www.domhauptmannow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=36:pierwsze-polskie-wydanie-tkaczy-gerharta-hauptmanna&catid=10:artykuy&Itemid=17 w odczycie z 14 listopada 2010 r.

Wiczkowski J. Lwów, jego rozwój i stan kulturalny oraz Przewodnik po mieście, Lwów 1907.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Licencja Creative Commons

Artykuły zawarte w RHPP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

Rocz. Hist. Prasy Pol. = ISSN 1509-1074 (print), ISSN 2084-8552 (online)