Wokół prasy polskojęzycznej w Izraelu. Uwagi i refleksje na marginesie najnowszej książki Elżbiety Kossewskiej Ona jeszcze mówi po polsku, ale śmieje się po hebrajsku

Łukasz Tomasz Sroka

Abstrakt


Artykuł recenzyjny nt. monografii Elżbiety Kossewskiej Ona jeszcze mówi po polsku, ale śmieje się po hebrajsku. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, ss. 507

Słowa kluczowe


recenzje

Bibliografia


K. Famulska-Ciesielska, Polacy, Żydzi, Izraelczycy. Tożsamość w literaturze polskiej w Izraelu, Toruń 2008

K. Famulska-Ciesielska, S.J. Żurek, Literatura polska w Izraelu. Leksykon, Kraków–Budapeszt 2012.

E. Kossewska, Absorpcja językowa Żydów z Polski w Izraelu, “Israel. Studies in Zionism and the State of Israel. History, Society, Culture” 2010, nr 17, s. 167–190

E. Kossewska, Absorpcja polityczna polskich Żydów, byłych komunistów, w Izraelu: Od Nowa ( 1958–1965), „Zeszyty Prasoznawcze” 2011, nr 3–4, s. 179–196

E. Kossewska, »Kompleks żony Lota« — prasa polskojęzyczna w Izraelu w pierwszej dekadzie istnienia państwa “Kiwunim Hadaszim” 2010, nr 22, s. 193–207

E. Kossewska, »Kurier« — okoliczności powstania, „Studia Medioznawcze” 2009, nr 2, s. 121–138

E. Kossewska, »Opinia« po raz trzeci, „Kesher” nr 40, spring — summer 2010, s. 65–73

E. Kossewska, »Nowiny« — prasa Partii Postępowej w Izraelu, „Kwartalnik Historii Żydów” 2009, nr 4, s. 426–447

E. Kossewska, Z tradycją „Ichudu” na ziemi Izraela — „Opinia” — tygodnik społeczno-polityczny, „Zeszyty Prasoznawcze” 2009, s. 142–157

E. Kossewska, S. Weiss, Army-Media Relationships: Between Contempt and Symbiosis, “Kiwunim Hadaszim” 2011, nr 25, s. 238–250.

E. Kossewska »Ona jeszcze mówi po polsku, ale śmieje się po hebrajsku« — prasa polskojęzyczna i integracja językowa polskich Żydów w Izraelu, „Kultura i Społeczeństwo” 2010, nr 4, s. 59–76.

M. Lewińska, Przechowane słowa, Tel Awiw 2008

R. Löw, Literackie podsumowania polsko-hebrajskie i polsko-izraelskie, „Przełomy / Pogranicza. Studia Literackie” IX, Białystok 2014

R. Löw, Polskojęzyczne życie literackie w Izraelu, „Kontury” 2001, nr XII, s. 145–156.

R. Löw, Druki polskie w Izraelu. Bibliografia 1948–1990, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce” 1991, nr 3 (159), s. 71–81.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Licencja Creative Commons

Artykuły zawarte w RHPP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

Rocz. Hist. Prasy Pol. = ISSN 1509-1074 (print), ISSN 2084-8552 (online)