Artykuł recenzyjny: Grażyna Woźny, Publicystyka włościan z powiatu ropczyckiego i dębickiego na łamach prasy ludowej od schyłku XIX wieku do 1939 roku, Muzeum Regionalne w Dębicy, Dębica 2015, ss. 332, fotografie, ilustracje

Arkadiusz Indraszczyk

Abstrakt


Artykuł recenzyjny monografii: Grażyna Woźny, Publicystyka włościan z powiatu ropczyckiego i dębickiego na łamach prasy ludowej od schyłku XIX wieku do 1939 roku, Muzeum Regionalne w Dębicy, Dębica 2015, ss. 332, fotografie, ilustracje

Słowa kluczowe


recenzje

Bibliografia


G. Woźny, Prasa Ziemi Ropczyckiej 1989–1999. Próba monografii mikroregionu wydawniczego, Poznań 2009.

G. Woźny, Media Ropczyc, [w:] Media — czwarta władza?, red. R. Kowalczyk, W. Machura, Poznań–Opole 2010.

G. Woźny, Zarys historii prasy w Internecie: implikacje dla czasopiśmiennictwa Ziemi Ropczyckiej, [w:] Media — czwarta władza?, red. R. Kowalczyk, W. Machura, Poznań–Opole 2010

G. Woźny, Plagiaryzm, „Etyka w mediach” vol. 4, 2010, s. 27–31.

G. Woźny, Wpisani w dzieje królewskiego miasta Ropczyce, [w:] Dzieje Ropczyc u schyłku PRL i w III Rzeczypospolitej, red. W. Bonusiak, Rzeszów 2012.

G. Woźny, Ks. Dr Jan Zwierz. Zasłużony dla Ropczyc i regionu, „Małopolska: regiony, regionalizmy, małe ojczyzny” nr 14, 2012, s. 167–175.

Z. Ilski, Jakub Bojko 1857–1943, biografii apolityczna, Wrocław 2004, s. 68.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Licencja Creative Commons

Artykuły zawarte w RHPP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

Rocz. Hist. Prasy Pol. = ISSN 1509-1074 (print), ISSN 2084-8552 (online)