Sprawozdanie z konferencji „Oblicza prasy harcerskiej i skautowej” (Sosnowiec, 2 grudnia 2015 r.)

Krzysztof Gajdka

Abstrakt


Sprawozdanie z konferencji„Oblicza prasy harcerskieji skautowej”(Sosnowiec, 2 grudnia 2015 r.)

Słowa kluczowe


konferencje

Bibliografia


B. Śliwerski, Oblicza prasy harcerskiej i skautowej, http://sliwerski-pedagog.blogspot.com/2015/12/oblicza-prasy-harcerskiej-i-skautowej.html [dostęp: 21.12.2015].


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Licencja Creative Commons

Artykuły zawarte w RHPP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

Rocz. Hist. Prasy Pol. = ISSN 1509-1074 (print), ISSN 2084-8552 (online)