Procesy prasowe redaktorów „Lecha. Gazety Gnieźnieńskiej” w latach 1895–1914

Grażyna Gzella

Abstrakt


W latach 1895–1914 redaktorzy odpowiedzialni „Lecha. Gazety Gnieźnieńskiej” mieli 80 procesów prasowych. W ich wyniku zapłacili łącznie 4125 marek kary grzywny i przesiedzieli w więzieniu cztery lata, trzy miesiące i jeden tydzień. Spośród 25 redaktorów, którzy podpisywali gnieźnieńską gazetę przed niemiecki sąd trafiło 17.


Słowa kluczowe


„Lech. Gazeta Gnieźnieńska”, Gniezno, procesy prasowe, zabór pruski, 1895–1914

Bibliografia


Dzieje Gniezna, pod red. J. Topolskiego, Warszawa 1965.

Gniezno pierwsza stolica Polski, miasto świętego Wojciecha, Gniezno 1995.

Gzella G., „Kapłan polski w twierdzy pruskiej” — jeden artykuł, dziewiętnaście poszkodowanych redakcji, [w:] Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa na ziemiach polskich w XIX i XX w., red. D. Degen, J. Gzella, Toruń 2010, s. 103–112.

Gzella G., Procesy prasowe redaktorów „Gazety Grudziądzkiej” w latach 1894-1914, Toruń 2010.

Gzella G., Procesy prasowe redaktorów „Pielgrzyma” w latach 1869-1914, „Klio” 2011, nr 17(2), s. 41–54.

Gzella G., „Przed wysokim sądem”. Procesy prasowe polskich redaktorów czasopism dla chłopów w zaborze pruskim, Toruń 2004.

Gzella G., Twórcy „Lecha. Gazety Gnieźnieńskiej” do 1914 roku, „Studia Medioznawcze” 2014, nr 2, s. 199–209.

Rajch M., Cenzura pruska w Wielkopolsce w latach 1848–1918, Poznań 2004.

Scholtz E., Szczepaniak M., Gnieźnianina żywot codzienny, Gniezno 2002.

Urbaniak E., Gnieźnieńska oficyna wydawnicza Jana Bernarda Langego, Gniezno 2013.

Urbaniak E., Jan Bernard Lange i jego działalność w Gnieźnie, [w:] Günther i Lange. Wielkopolskie oficyny wydawnicze. Katalog wystawy, Gniezno 2006, s. 44–47.

Występski W., Najwięcej „Lechów” jest poza Gnieznem, [w:] Jednodniówka jubileuszowa. Lech. Gazeta Gnieźnieńska, Gniezno 1995.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Licencja Creative Commons

Artykuły zawarte w RHPP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

Rocz. Hist. Prasy Pol. = ISSN 1509-1074 (print), ISSN 2084-8552 (online)