Jerzy Leonard Myśliński — uczony i nauczyciel akademicki, historyk mediów polskich — osiemdziesiąta rocznica urodzin

Jerzy Jarowiecki

Abstrakt


Prof. dr hab. Jerzy Myśliński ukończył 80 lat życia. Artykuł ukazuje jego naukową biografię, blisko 60 lat pracy zawodowej — jako doskonały nauczyciel akademicki (WSP w Krakowie, w uczelniach warszawskich), profesor Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, znakomity medioznawcza, a zarazem badacz historii politycznej, autor blisko 400 publikacji, redaktor głównych czasopism naukowych poświęconych historii prasy polskiej.

[In Honour of the 80th Birthday of Jerzy Leonard Myśliński — Scholar, Academic Teacher and Historian of Polish Media]

Written to commemorate the 80th birthday of Professor Jerzy Myśliński this article outlines his academic biography which spans nearly 60 years of work as a lecturer (at the Pedagogical University of Cracow and various academic institutions in Warsaw), Professor at the Instutute of Literary Studies of the Polish Academy of Sciences, and editor of the leading periodicals dedicated to the history of the Polish press. An acclaimed media specialist and political historian, he has published nearly 400 books and articles.


Słowa kluczowe


Jerzy Myśliński; historia prasy polskiej; Pracownia Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego; „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej”

Bibliografia


Historia prasy i bibliografie (red. U. Jakubowska) oraz Bibliografi a opracowań historii prasy polskiej do roku 1939 (dr C. Gajkowskiej), Warszawa 2013.

Dziki S., „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” (1962–1993). Portrety polskich czasopism prasoznawczych, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 1999, t. 2, z. 2 (4), s. 95–129.

Jarowiecki J., Jerzy Myśliński: badacz historii politycznej XIX–XX wieku, historyk mediów polskich: siedemdziesiąt lat życia, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2005, t. VIII, z. 1, s. 225–230.

Kolasa W.M., Historia mediów polskich w świetle wskaźników bibliometrycznych, „Zeszyty Prasoznawcze” 2011, nr 3–4, s. 8–27.

Kolasa W.M., Historiografi a prasy polskiej (do 1918 roku). Naukometryczna analiza dyscypliny 1945–2009, Kraków 2013.

Myśliński J., Pracownia Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego XIX–XX wieku PAN (1958–1993), [w:] Historia prasy i bibliografie, pod red. U. Jakubowskiej, Warszawa 2013, s. 63–98.

Myśliński Jerzy Leonard, [w:] Złota Księga Nauk Humanistycznych 2013, Gliwice 2013, s. 261.

Myśliński Jerzy, [w:] Who’s who in Mass Communication, München, N. York, London, Paris 1990.

Władyka W., Komisja Historii Prasy przy Komitecie Nauk Historycznych, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1980, nr 3, s. 155–157.

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie w pierwszym piętnastoleciu rozwoju 1946–1961, kom. red. M. Tyrowicz (przewodn.), J. Jarowiecki, A. Przyboś, J. Zarębski, Kraków 1965.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Licencja Creative Commons

Artykuły zawarte w RHPP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

Rocz. Hist. Prasy Pol. = ISSN 1509-1074 (print), ISSN 2084-8552 (online)