Z prac Komisji Prasoznawczej Oddziału PAN w Krakowie Kalendarium - część XVIII (październik 2013 - czerwiec 2014)

Renata Zając

Abstrakt


Z prac Komisji Prasoznawczej Oddziału PAN w Krakowie Kalendarium - część XVIII (październik 2013 - czerwiec 2014)

Proceedings of the Commission of Press Studies of the Cracow Branch of the Polish Academy of Sciences, Chronicle, Section XVIII (October 2013 — June 2014)


Słowa kluczowe


kronika

Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Licencja Creative Commons

Artykuły zawarte w RHPP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

Rocz. Hist. Prasy Pol. = ISSN 1509-1074 (print), ISSN 2084-8552 (online)