150. rocznica powstania listopadowego na łamach prasy polskiej

Adam Ruta

Abstrakt


Obchody 150. rocznicy powstania listopadowego, mimo iż przypadały w okresie szczególnie burzliwym dla Polski (podpisanie porozumień sierpniowych i powstanie „Solidarności”), miały niezwykle uroczysty przebieg i obfitowały w szereg wydarzeń o zasięgu zarówno ogólnopolskim, jak i lokalnym. W artykule przedstawione zostaną echa prasowe tejże rocznicy w periodykach naukowych i popularnonaukowych oraz na łamach prasy codziennej.

[150th Anniversary of the November Rising in the Polish Press]

The 150th Anniversary of the November Rising of 1830, which occurred at the highly volatile time of the signing of the Gdańsk Accords and the rise of the Solidarność movement, had an exceptional scope and resonance both at the national and local level. The article surveys the coverage of the anniversary across the print media, from academic journals through quality periodicals to popular press


Słowa kluczowe


powstanie listopadowe 1830–1831; 150. rocznica powstania listopadowego; czasopisma naukowe i popularnonaukowe; prasa codzienna The November Rising of 1830–1831; 150th Anniversary of the November Rising (1980); the press; academic journals

Bibliografia


„Bibliografia Zawartości Czasopism”, R. 34, z. 1–12 (1980)

„Bibliografia Zawartości Czasopism”, R. 35, z. 1–12 (1981)

„Polska Bibliografia Wojskowa. Komunikat bibliograficzny”, t. 44, z. 1–4, Warszawa 1980

„Polska Bibliografia Wojskowa. Komunikat bibliograficzny”, t. 45, z. 1–4, Warszawa 1981


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Licencja Creative Commons

Artykuły zawarte w RHPP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

Rocz. Hist. Prasy Pol. = ISSN 1509-1074 (print), ISSN 2084-8552 (online)