Problem modernizmu na łamach „Tygodnika Ilustrowanego” w latach 1898–1907

Adrian Kołtoniak

Abstrakt


Od początku lat dziewięćdziesiątych XIX wieku modernizm zdobywał sobie wśród czytelników pisma coraz większą popularność i powoli wypierał starsze, pozytywistyczne myślenie o sztuce. Trzeba także pamiętać, iż w „Tygodniku Ilustrowanym” propagowana była m.in. przez Matuszewskiego specyficzna wersja estetyki modernistycznej, wypływająca z konserwatyzmu oraz popularnonaukowego komercyjnego charakteru pisma. „Tygodnik Ilustrowany” jawi się jako pismo umiarkowane, nastawione na nowoczesność, jednak realizujące inną koncepcję prasy niż czasopisma kulturalne Krakowa. Redakcja pisma propagowała idee młodopolskie osadzone w kontekście kultury polskiej, zwłaszcza w tradycji romantycznej, odchodząc jednocześnie od estetyzmu i koncepcji sztuki elitarnej ku modernizmowi zaangażowanemu społecznie i narodowo, a którego najpełniejszą realizacją według Matuszewskiego była twórczość Wyspiańskiego i Żeromskiego.


Słowa kluczowe


Wiek XIX; modernizm; estetyka; „Tygodnik Ilustrowany”; Ignacy Matuszewski; Młoda Polska

Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Licencja Creative Commons

Artykuły zawarte w RHPP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

Rocz. Hist. Prasy Pol. = ISSN 1509-1074 (print), ISSN 2084-8552 (online)