Historia czasopisma

Rocznik Historii Prasy Polskiej wychodzi od 1998 roku.

Archiwum wybranych numerów z lat 1999-2011

Opracowania:
1. J. Jarowiecki: Pięć lat istnienia "Rocznika Historii Prasy Polskiej", "Rocz. Hist. Prasy Pol." 2003, z. 1, s. 3-7
2. J. Jarowiecki: Rocznik Historii Prasy Polskiej (1998-2012), [w:] Historia prasy i bibliografie. Red. U. Jakubowska. Warszawa 2013, s. 99-106



Licencja Creative Commons

Artykuły zawarte w RHPP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

Rocz. Hist. Prasy Pol. = ISSN 1509-1074 (print), ISSN 2084-8552 (online)