Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny / Editor-in-Chief

 1. Grażyna Wrona, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska

Kolegium redakcyjne / Editorial Board

 1. Grażyna Wrona, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska
 2. Michał Rogoż, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska
 3. Władysław Marek Kolasa, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska
 4. Krzysztof Miron Woźniakowski, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska
 5. Łukasz Tomasz Sroka, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 6. Ewa Wójcik, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Redakcja tematyczna / Co-Editor-in-Chief / Subject Editor

 1. Krzysztof Miron Woźniakowski, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska
 2. Grażyna Wrona, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska

Redakcja wersji internetowej / Web Editors

 1. Władysław Marek Kolasa, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska

Redakcja językowa / Language Editors

 1. Wojciech Maciej Kajtoch, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej

Rada naukowa / Scientific Council

 1. Adina Bar-El, Nir-Israel, Israel
 2. Grzegorz Nieć, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska
 3. Grażyna Gzella, Toruń, Polska
 4. Irena Socha, Katowice, Poland
 5. Mariusz Wołos, Kraków, Poland
 6. Bogusław Skowronek, Kraków, Poland
 7. Andrzej Romanow, Gdańsk, Poland
 8. Myroslav M. Romaniuk, Lwów, Ukraine
 9. Jerzy Myśliński, Warszawa, Poland
 10. Tomasz Mielczarek, Kielce, Poland
 11. Susanne Marten-Finnis, Portsmouth, United Kingdom
 12. Lidiya Lazurko, Drohobycz, Ukraine
 13. Urszula Kolberová, Ostrava, Czech Republic
 14. Jiří Trávníček, Brno, Czech Republic
 15. Kazimierz Karolczak, Kraków, Poland
 16. Lars Jockheck, Hamburg, Germany
 17. Vitalij Telvak, Drohobycz, Ukraine


Licencja Creative Commons

Artykuły zawarte w RHPP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

Rocz. Hist. Prasy Pol. = ISSN 1509-1074 (print), ISSN 2084-8552 (online)