Kontakt

Adres

Redakcja Rocznika Historii Prasy Polskiej
Instytut Nauk o Informacji
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków, Poland

Email: rocznikp@up.krakow.pl

Osoba do kontaktu

Władysław Marek Kolasa
Email: wmkolasa@up.krakow.pl

Wsparcie techniczne

Władysław Marek Kolasa
Email: wmkolasa@up.krakow.plLicencja Creative Commons

Artykuły zawarte w RHPP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

Rocz. Hist. Prasy Pol. = ISSN 1509-1074 (print), ISSN 2084-8552 (online)